Vestibüler Sistem Fizyolojisi

Vestibüler Sistem Fizyolojisi

Vestibüler sistem, vücudun dengesini devam ettirmesi için işlev gören üç duyu sistemden biridir. Diğer ikisi proprioseptif sistem (kaslar,eklemler ve derin organlar) ve vizüel sistemdir. Vücudun ...
En Sık Görülen Vestibuler Hastalıklar

En Sık Görülen Vestibuler Hastalıklar

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO (BPPV)Baş dönmesinin nedenleri arasında en sık görülen Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)’dur. BPPV, başın belirli pozisyonlarıyla ortaya çıkan a...
Vestibüler Fonksiyon Testleri

Vestibüler Fonksiyon Testleri

Vestibüler sistemin kontrolü altındaki fizyolojik olayların nicel değerlendirilmesi hastanın sorunlarının sebebini belirlemeye yönelik, klinik muayene sonucu elde edilen bulguyu onaylamaya, tedavi p...
Vertigo'nun Genel Tedavisi

Vertigo'nun Genel Tedavisi

Vertigo tedavisi etyoloji belirlenebilirse buna yöneliktir. Ancak sıklıkla belirgin bir sebep bulunamadığı için tedavi nonspesifik olarak yapılır. Hastadaki mevcut stresin önlenmesi, alkol ve sigara...