Безплатни консултации на 16.12.2023 г. в София, с проф. д-р Гюнтер Хафъз и проф. д-р Айшенур Хафъз, специалисти по уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия.

Безплатни консултации на 16.12.2023 г. в София, с проф. д-р Гюнтер Хафъз и проф. д-р Айшенур  Хафъз, специалисти по уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия.

 

На 16.12.2023 г. в София, световно признатите специалисти в сферата на оториноларингология и хирургия на глава и шия проф. д-р Гюнтер Хафъз и проф. д-р Айшенур  Хафъз  за първи път ще гостуват в България. Пациентите нуждаещи се от второ медицинско мнение, относно заболявания в специалността уши, нос гърло, хирургия на ракови заболявания в главата и шията, хирургия на щитовидната и слюнчената жлеза, хирургия на рак на езика и др. заболявания изброени по-долу, могат да осъществят консултация с професорите на място и да получат информация за последващите стъпки за тяхното лечение в чужбина.

Въз основа на дългогодишния си опит, специалистите поставят диагнози и прилагат лечение на трудни за диагностициране заболявания в областта на уши нос гърло на възрастни и деца, използвайки най-съвременната медицинска апаратура. Проф. д-р Айшенур и проф. д-р Гюнтер Хафъз са тясно специализирани в хирургията на ракови заболявания на глава и шия и са международно изявени в Европа и САЩ в извършването на сложни операции в тези области.

 

Пациентите, желаещи да получат безплатно второ медицинско мнение от проф. Гюнтер Хафъз и проф. Айшенур Хафъз, могат да запишат час за консултация и да получат по-подробна информация, като се свържат на телефон 0888246888.

 

Информация за професорите Айшенур Хафъз и Гюнтер Хафъз:

Проф. д-р Гюнтер Хафъз е роден в България и получава своето медицинско образование в един от най-реномираните университети за медицина в Турция - Истанбулския университет. Провежда своята специализация в сферата на уши, нос, гърло в катедрата по Оториноларингология в същия университет. През 1993 г. проф. Хафъз провежда стаж и обучение като научен работник в Института за Глава и шиякъм Университет Уисконсин, Медисън, САЩ. Продължавайки своята практика в областите на уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия в медицинския факултет, където е завършил и специализирал, през 1999 г. специалистът получава титлата професор. По време на своята практика проф. Хафъз участва в многобройни научни клинични разработки на национално и международно ниво и има над 100 броя публикации в национални и международни научни издания.

Проф. д-р Айшенур Хафъз също завършва медицина в известния медицински факултет към Истанбулския университет. През 2003 г. осъществява специализацията си в медицинския факултет на университета Безмиалем, катедра „Уши, нос и гърло“. Доктор Айшенур Хафъз получава своята титла професор през 2017 г. в същия медицински факултет, където е специализирала. В периода от 2006-2007 г. проф. Айшенур Хафъз практикува като научен сътрудник в клиниката за рак на глава и шия, към института за глава и шия на „Cleveland Clinic“, САЩ.

Двамата специалисти членуват в Турските асоциации за; рак на глава и шия, уши, нос, гърло, хирургия на глава и шия и лицево-челюстна хирургия. Притежатели са на сертификат от „Европейския борд по Оториноларингология и хирургия на глава и шия“ за изпитващи преподаватели на изпитите за специализанти в Европа в сферата на оториноларингология и хирургия на глава и шия.

 

 

Сфери на лечение:

 

За безплатната консултация с проф. д-р Айшенур Хафъз и проф. д-р Гюнтер Хафъз, пациентите трябва да подготвят актуална медицинска информация (образни изследвания и медицински документи). По време на консултациите не се извършват физикални прегледи. Консултациите се провеждат на база медицинските документи.

 

За допълнителна информация и записване на час свържете се на телефон 0888246888.