EAGLE SENDROMU

EAGLE SENDROMU EAGLE SENDROMU veya Uzamış Styloid çıkıntı nedir?

Bu sendrom, yüzünüzde veya boynunuzda ağrı oluşturan bir durumdur. Bu ağrı, stiloid denen kulak kemiğinin altından çıkan dil ve gırtlak ile ilişkili birkaç kas için bir bağlantı noktası görevi gören küçük ve sivri bir kemiğin gereğinden fazla uzun olmasından kaynaklanır.

Her iki cinsiyetten ve her yaştan insanı etkileyebilmekle birlikte 30-60 yaş arası kadınlarda daha sık görülür.

Eagle sendromunun ana belirtisi genellikle boynunuzun veya yüzünüzün bir tarafında, özellikle çenenizin yakınında şiddetli bir ağrıdır. Ağrı gelip gidebilir veya sürekli olabilir. Esnediğinizde, hareket ettiğinizde veya başınızı çevirdiğinizde genellikle daha da kötüleşir. Ağrının kulağınıza doğru yayıldığını da hissedebilirsiniz.

Eagle sendromunun diğer belirtileri ise yutma zorluğu, boğaza bir şey takılmış gibi hissetmek, baş ağrısı, baş dönmesi ve kulak çınlamasıdır.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

What is EAGLE SYNDROME or Elongated Styloid protrusion?

This syndrome is a condition that causes pain in your face or neck. This pain is caused by the styloid, a small, pointed bone that sticks out from under the ear bone and serves as an attachment point for several muscles associated with the tongue and larynx, being too long.

Although it can affect people of both sexes and all ages, it is more common in women between the ages of 30-60.

The main symptom of Eagle syndrome is usually severe pain on one side of your neck or face, especially near your jaw. The pain may come and go, or it may be constant. It usually gets worse when you yawn, move, or turn your head. You may also feel the pain spreading towards your ear.

Other symptoms of Eagle syndrome are difficulty swallowing, feeling like something is stuck in the throat, headache, dizziness and tinnitus.