ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Eğitim:
Lisans/Yüksek Lisans 
İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Üniversitesi 1998 

Tıpta Uzmanlık 
II. KBB Kliniği Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003 

Araştırma Görevlisi    
Baş-Boyun Kanser Enstitüsü Cleveland Klinik 2006

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı : 
Tez Başlığı: Allerjik Rinitli Hastalara 1.5 ve 2.5 Yıl Süreyle Uygulanan Spesifik İmmünoterapinin Klinik ve Laboratuvar Sonuçlarının Karşılaştırılması.

Görevler: 
Uzm. Dr. Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD 2003-2006 
Araştırma Görevlisi (Research Fellow) Cleveland Klinik Baş-Boyun Kanser Enstitüsü-USA 2006-2007
Uzm. Dr. Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD 2007-2010
Yrd. Doç.Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD 2010-2011
Doç. Dr. Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD 2012-2017
Prof. Dr. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-Halen

Uzmanlık Dalları:
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Hastalıkları Uzmanı
Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı

Yeterlilik Belgeleri:
Türk KBB Board Sertifikası 2010
Türk KBB Board Sertifikası 2015
Avrupa KBB Board Sertifikası

Editör:
Türk Otorinolarengoloji Arşivi (2012-2014)

Kurslar:
1. Morriston Hospital Head& Neck Ultrasound Workshop. Course Director- Dr Rhodri Evans, 14-15.05.2013

Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Nazal Steroid Kullanımının Nazal Sekretuar IgA Düzeylerine Etkisi (Yürütücü)
2. Soğuk Işık Kaynaklarının Otolojik Cerrahideki Isı Etkisinin Araştırılması (Yürütücü)
3. Adrenal Bezden Salgılanan Steroidin Kimyasal Adrenalektomi Yapan Aminoglutetimid İle İnhibe Edilerek Kulağın Etkilenip Etkilenmediğini Objektif Yöntemler Olan OAE ve ABR İle Değerlendirilmesi (Yürütücü)
4. Boyun Kitlelerinin MR Perfüzyon İle Değerlendirilmesi ve Malign Kitlelerin Perfüzyon Parametrelerinin Operasyon Sonrası Patolojik Tümör Markerleri İle Karşılaştırılması (Yürütücü)
5. Baş ve Boyun Bölgesindeki Malign Tümörlerinin Metastazında Total Antioksidan Seviye(TAS) ve Total Oksidan Seviyenin (TOS) Anlamlılığının Araştırılması (Yürütücü)
6. Baş ve Boyun Kitlelerinde Benign ve Malign Ayrımında Total Antioksidan Seviye (TAS) ve Total Oksidan Seviyenin (TOS) Anlamlılığının Araştırılması (Yürütücü)
7. Medikal Ozon Tedavisinin Akustik Travmaya Bağlı İç Kulak Hasarı Üzerine Etkisi (Yardımcı Yürütücü)
8. Sıçan Kök Hücresinden Elde Edilen ve Sıçan Kulak ve Burun Kıkırdak Dokusundan Alınan Kıkırdak Dokulardan, Kartilaj Doku Mühendisliği Tekniği İle Çoğaltılan Yeni Kıkırdak Dokuların Sıçanlarda Kulak ve Burunda Kullanımlarının Karşılaştırılması (Yardımcı Yürütücü)
9. Deneysel Olarak 4-Nitroquinoline 1-Oxide (4NQO) Verilerek Sıçanlarda Dil Kanseri Oluşturduktan Sonra Güçlü Antioksidan ve NF-кB İnhibitörü Olan Pyrrolidine Dithiocarbamate (PDTC)'nın Oluşturulan Rat Dil Kanseri Modeli Üzerindeki Koruyucu Ve Tedavi Edici Etkisinin Araştırılması (Yardımcı Yürütücü) 
10. Endoskopik Nazal Cerrahilerde Etkili ve Rahat Şekilde Sütür Yerleştirilmesini Sağlamak İçin Geliştirilen Yeni Bir Alet; Alligatör Rino Portegü (Yardımcı Yürütücü) 
11. Kulak Operasyonlarında Orta Kulak Yapılarının Rekonstrüksiyonu Amacıyla Bu Yapıların Ölçümlerini Objektif, Kolay, Doğru ve Hızlı Ölçebilen Cerrahi Alet (Yardımcı Yürütücü) 
12. Baş ve Boyun Bölgesindeki Malign Tümörlerin Kendilerinde, Kenarlarında ve Sağlam Dokudaki Oksidatif Stresin Total Antioksidan Seviye (TAS), Total Oksidan Seviye (TOS) ve Oksidatif Stres İndeksi (OSI) İle Değerlendirilmesi (Yardımcı Yürütücü) 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 
Türk K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 
Baş-Boyun Kanserleri Dernweği
Larengoloji Derneği

Ödüller : 
1. Amerika Baş Boyun Cerrahisi Derneği “İnternational Fellow Travel Grant” 2006
2. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel KBB Dalında En İyi Araştırma Ödülü (Meric A, Gedikli O, Korkut A, Yıldırım Y, Kahya V, Simsek A, Somay A, Özbek E. Sigaranın Ağız Mukozasında İnos, p65 NFKB ve p38 MAPK Ekspresyonuna Etkisi. 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Türkiye)
3. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel KBB Dalında En İyi Araştırma Ödülü (Kahya V, Meriç A, Gedikli O, Arınç V, Somay A, Korkut AY, Doğan R. Standardize edilmiş nar ekstresinin sıçnlardaki rastgele deri flebinin sağkalımına olası etkisinin araştırılması. SS-011. Sözlü Sunum; 32. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  27- 31, 2010/ Kemer-Antalya/ Türkiye)
4. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Baş-Boyun Dalında Üçüncülük Ödülü (Doğan R, Meriç A, Kahya V, Yılmaz F, Özturan O. Total larenjektomi sonrası östaki tüpü fonksiyonunun araştırılması. SS-644. Sözlü Sunum; 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  26- 30, 2011/ Kemer-Antalya/ Türkiye)

 

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Teker AM, Lorenz RR, Lee WT, Murthy SC. Radiology quiz case 1. Tracheocele. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 133(9): 940,942-943.
A2. Lorenz RR, Esclamado RM, Teker AM, Strome M, Scharpf J, Hicks D, Milstein C, Lee WT. Ansa cervicalis-to-recurrent laryngeal nerve anastomosis for unilateral vocal fold paralysis: experience of a single institution. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008;117(1):40-45.
A3. Lee WT, Tamai H, Cohen P, Teker AM, Shu S. Immunotherapy of   established murine squamous cell carcinoma using fused dendritic-tumor cell hybrids. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(6):608-613.
A4. Lee WT, Tubbs RR, Teker AM, Scharpf J, Strome M, Wood B, Lorenz RR, Hunt J. Use of in situ hybridization to detect human papillomavirus in head and neck squamous cell carcinoma patients without a history of alcohol or tobacco use. Arch Pathol Lab Med. 2008;132(10):1653-1656.
A5. Shipchandler TZ, Lorenz RR, Lee WT, Teker AM, Dan O, Strome M. Laryngeal Transplantation in the Setting of Cancer: A Rat Model. Laryngoscope. 2008; 118(12): 2166-2171.
A6. Teker AM, Lorenz RR, Lee WT, Hoshar A. Regional Spread of cutaneous squamous cell carcinoma of the face via facial vein tumor thrombus a case report.  Am J Otolaryngol. 2008;29(6):423-425.
A7. Teker AM, Korkut AY, Gedikli O, Kahya V. Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial of an Ankaferd Blood Stoper in Children Undergoing Tonsillectomy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2009;73(12):1742–1745.
A8. Ulug T, Teker AM. Minimally invasive cochlear implantation with mastoidal three-layer flap technique. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2009;71(5):292-298. 
A9. Erkalp K, Korkut AY, Meric A, Kahya V, Gedikli O, Su OK, Saitoglu L. Pharyngeal packing is a predisposing factor for postoperative aphthous stomatitis in nasal surgery. Otolaryngology- Head and Neck Surgery. 2010;142(5):672-679.
A10. Teker AM, Gedikli O, Altun H,  Korkut AY, Ahishali B.  Chorda Tympani Nerve Analysis with Electron Microscopy in Chronic Suppurative Otitis Media. Acta Otolaryngol. 2010;130(7):859-864.
A11. Meric Teker A,  Korkut AY, Kahya V, Gedikli O. Prospective, randomized, controlled clinical trial of Ankaferd Blood Stopper in patients with acute anterior epistaxis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010;267(9):1377-1381.
A12. Korkut AY, Teker AM, Eren SB, Gedikli O, Askiner O. A randomised prospective trial of trans-septal suturing using a novel device versus nasal packing for septoplasty.  Rhinology. 2010;48(2):179-182. 
A13. Seneldir S, Korkut AY, Coskun BU, Teker AM, Gedikli O, Kahya V. Unilateralosteotomies for external bony deviation. J Craniofac Surg. 2010;21(6):1890-18933.
A14. Korkut AY, Teker AM, Yazici MZ, Kahya V, Gedikli O, Kayhan FT. Surgical outcomes of primary and revision endoscopic dacryocystorhinostomy. J Craniofac Surg. 2010;21(6):1706-1708. 
A15. Korkut AY, Erkalp K, Erden V, Teker AM, Demirel A, Gedikli O, Saidoglu L. Effect of pharyngeal packing during nasal surgery on postoperative nausea and vomiting. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143(6):831-836. 
A16. Su O, Onsun N, Meric Teker A, Cinkaya A, Yasemin Korkut A, Seremet S,Davutoglu C, Demirkesen C. Upper airway tract and upper gastrointestinal tract involvement in patients with pemphigus vulgaris. Eur J Dermatol. 2010;20(6):792-796. 
A17. Korkut AY, Teker AM, Ozsutcu M, Askiner O, Gedikli O. A comparison of endonasal with external dacryocystorhinostomy in revision cases. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268(3):377-381. 
A18. Meric Teker A, Kahya V, Yazici ZM, Yuksel M, Gedikli O, Hafiz G. Protective Effect of Pomegranate Extract on Cisplatin-induced Ototoxicity. Int Adv Otol. 2010;6(3):380-385.
A19. Kahya V, Meric A, Yazici M, Yuksel M, Midi A, Gedikli O. Antioxidant effect of pomegranate extract in reducing acute inflammation due to myringotomy. J Laryngol Otol. 2011;125(4):370-375. 
A20. Gedikli O, Eren SB, Kahya V, Korkut AY, Teker AM, Coskun BU. Efficacy of octyl-2-cyanoacrylate in type I tympanoplasty. J Craniofac Surg. 2011;22(3):1039-41.
A21. Yazici ZM, Meric A, Midi A, Arınc YV, Kahya V, Hafız G. Reduction of cisplatin ototoxicity in rats by oral administration of pomegranate extract. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269(1):45-52.
A22. Korkut AY, Meric Teker A, Kahya V, Gedikli O, Somay A. Middle ear recurrence in nasopharyngeal carcinoma: A Case Report. Int Adv Otol. 2011;7(2) :268-270.
A23. Meric A, Ozucer B, Gedikli O, Yildirim Y, Korkut AY, Kahya V, Eren SB, SomayA. Impact of smoking on p65 nuclear factor κB, p38 mitogen-activated protein kinase, and inducible nitric oxide synthase expression levels in oral mucosa. J Craniofac Surg. 2012;23(4):970-973. 
A24. Yenigun A, Meric A, Verim A, Ozucer B, Yasar H, Ozkul MH. Septal perforation repair: mucosal regeneration technique. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269(12):2505-10.
A25. Meric A, Dogan R, Kahya V, Eren SB, Yuksel M, Yegen G, Ozturan O. Protective effect of Pyrrolidine Dithiocarbamate on myringosclerosis. Int Adv Otol. 2012;8(2) :223-230.
A26. Meric A, Dogan R, Kahya V, Eren SB, Yilmaz F, Ozturan O. Eustachian tube function following total laryngectomy. J Craniofac Surg. 2011;23(5):502-505.
A27. Dogan R, Meric A, Ozsütcü M, Yenigun A. Diode laser-assisted endoscopic dacryocystorhinostomy: a comparison of three different combinations of adjunctive procedures. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(8):2255-2261.
A28. Ozsutcu M, Yenigun A, Meric A, Ozucer B, Dogan R, Gulkilik G, Kocabora MS. Transcanalicular revision surgery for failed dacryocystorhinostomy. Clin Ter. 2013;164(6):485-488. 
A29. Meric A, Yenigun A, Yenigun VB, Dogan R, Ozturan O. Comparison of chondrocytes produced from adipose tissue–derived stem cells and cartilage tissue. J Craniofac Surg. 2013;24(3):830-833.
A30. Veyseller B, Dogan R, Ozucer B, Aksoy F, Meric A, Su O, Ozturan O. Olfactory function and nasal manifestations of Behçet’s disease. Auris Nasus Larynx. 2014; 41(2):185-189.
A31. Kahya V, Ozucer B, Dogan R, Meric A, Yuksel M, Gedikli O, Ozturan O. Pomegranate extract: a potential protector against aminoglycoside ototoxicity. J Laryngol Otol. 2014;128(1):43-48.
A32. Eren SB, Tugrul S, Ozucer B, Meric A, Ozturan O. Auto spreading spring flap technique for reconstruction of the middle vault. Aesthetic Plast Surg. 2014;38(2): 322-328.
A33. Meric A, Dogan R, Veyseller B, Su B, Ozucer B, Tugrul S, Ozturan O. Evaluation of olfaction in patients with Pemphigus vulgaris. Am J Rhinol Allergy. 2014;28(2):90-94. 
A34. Tugrul S, Dogan R, Eren SB, Meric A, Ozturan O. The use of large volume low pressure nasal saline with fluticasone propionate for the treatment of pediatric acute rhinosinusitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(8):1393-1399. 
A35. Ersoy YE, Aysan E, Meric A, Kadioglu H, Cengiz MB, Bozkurt S, Memmi N, Cipe G, Muslumanoglu M. Does adrenaline spraying over thyroidectomy area reduce bleeding? Int J Clin Exp Med. 2014;7(1):274-279.
A36. Dogan R, Meric A, Gedik O, Tugrul S, Eren SB, Ozturan O. Does systemic steroid deficiency affect inner ear functions? Am J Otolaryngol. 2015;36(4):568-574.
A37. Tugrul S, Degirmenci N, Eren SB, Dogan R, Meric Hafiz A, Ozturan O. RGB measurements as a novel objective diagnostic test for otitis media with effusion. Acta Otolaryngol. 2015;135(4):342-347.
A38. Tugrul S, Dogan R, Şentürk E, Eren SB, Meric A, Ozturan O. A prospective randomized blinded clinical trial: large-volume nasal irrigation with fluticasone propionate in the early postoperative period following septoplasty. Int Forum Allergy Rhinol. 2015;5(7):610-615.
A39. Yenigun A, Eren SB, Ozkul MH, Tugrul S, Meric A. Factors influencing the longevity and replacement frequency of Provox voice prostheses. Singapore Med J. 2015;56(11):632-636.
A40. Meric A, Dogan R, Su O, Eren S, Tugrul S, Ozturan O.: Correlation of otorhinolaryngologic symptoms with physical findings in Behçet’s Disease. B-ENT, 2015;11(1):31-37.
A41. Ozturan O, Dogan R, Ozucer B, Yildirim YS, Meric A. Dynamometric analysis of normative auricular stiffness and comparison with operated prominent ears. J Craniofac Surg. 2015;26(7):2155-2159.
A42. Yenigun A,  Dogan R, Ozturan O, Meric Hafiz A. RGB measurements from endoscopic photography as a new and objective diagnostic method for chronic tonsillitis. Clinical Therapeutics, 2016;38(3):625-630.
A43. Dogan R, Meric Hafiz A, Tugrul S, Ozturan O, Keskin S, Kocyigit A.: Can oxidative stress parameters be used as biomarkers for the discrimination of malignant head and neck tumors. J Craniofac Surg. 2016;27(3):316-320. 
A44. Eren SB, Dogan R, Ozturan O, Veyseller B, Hafiz AM. How Deleterious Is Facial Nerve Dissection for the Facial Nerve in Parotid Surgery: An Electrophysiological Evaluation. J Craniofac Surg. 2017;28(1):56-60.
A45. Yenigun A, Elbay A, Hafiz AM, Ozturan O. Choroidal thickness evaluation in paediatric patients with adenotonsillar hypertrophy. J Laryngol Otol. 2017.
A46. Veyseller B, Yenigun A, Aksoy F, Meric A, Ozturan O. The Need for Completion Thyroidectomy in Cases of Differentiated Thyroid Cancer. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017. DOI 10.1007/s12070-017-1083-8 
A47. Kocak I, Dogan R, Eren SB, Tugrul S, Ozturan O, Hafiz AM. Changes occurring in mucosal contractility of the inferior turbinate and mucociliary clearance following total laryngectomy: A prospective clinical trial. Auris Nasus Larynx. 2017 Jul 12. [Epub ahead of print] 
A48. Dogan R, Hafiz AM, Kiziltan HS, Yenigun A, Buyukpinarbaslili N, Eris AH, Ozturan O.Effectiveness of radiotherapy+ozone on tumoral tissue and survival in tongue cancer rat model. Auris Nasus Larynx. 2017 Apr 5. [Epub ahead of print]

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Ergez E, Kayhan FT, Meric A, Gedikli O. The efficacy of oral steroids and antihistamines in the treatment of otitis media with effusion with allergic rhinitis. 126 pp. Poster presentation; XVIII Congress of European Rhinologic Society; June 25-29, 2000/ Barcelona /Spain
B2. Teker AM, Korkut AY, Erden V, Gedikli O, Surmen N. Giant polyp of the larynx: as regurgitated into oral cavity. 28 pp. Poster presentation; 3rd  World Voice Congress June 19-22, 2006/ Istanbul/ Turkey
B3. Teker AM, Korkut AY, Aktas E, Askiner O, Gedikli O, Eren SB. Long-term performance of tracheoesophageal voice prosthesis in the patients. 29 pp. Poster presentation; 3rd  World Voice Congress June 19-22, 2006/ Istanbul/Turkey
B4. Gedikli O, Korkut AY, Aktas E, Eren SB, Teker AM, Kahya V. Conservative Septoplasty Combined with Open Rhinoplasty in Severely Deviated Nose. V. Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery September 7-10, 2006 Edirne/ Turkey. Poster presentation; Kulak Burun Boğaz Ihtis derg 2006 (suppl 1), 16: 31. 
B5. Lee WT, Tubbs R, Teker AM, Scharpf J, Strome M, Wood B, Lorenz RR, Hunt J. Use of a novel insitu hybridization technique to detect human papillomavirus in head and neck squamous cell carcinoma patients without a history of alcohol or tobacco use. International Meeting on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology February 22-24, 2007 Barcelona/Spain. Poster presentation;  Radiotherapy& Oncology  2007 (suppl 1), 82: 29.
B6. Teker AM,  Lee WT, Lorenz RR, Wood BG, Esclamado RM, Strome M, Saxton J, Scharpf J, Adelstein DJ. Tracheotomy management after open partial laryngectomy with or without radiation therapy. 26pp. Poster presentation;  2007 Annual Meeting of The American Head & Neck Society during the COSM April 28-29,2007 San Diego, CA/ USA
B7. Morrison BH, Lorenz RR, Lee WT, Teker AM, Scharpf J, Strome M, Nallar SC, Kalvakolanu D, Bauer JA, Lindner DJ. Somatic mutations of inositol hexakisphosphate kinase 2 in tumors of head and neck squamous cell carcinoma patients. Annual Meeting of the International Society for Interferon and Cytokine Research September 16-19, 2007 Oxford/ England. Poster presentation;  Journal of Interferon & Cytokine Research 27(8): 704.

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda çeviri bölümleri :
C1. Gedikli O. Altun H. Meriç A. Kronik larenjit tedavisi ve komplikasyonları KBB Enfeksiyonları. Editör: Prof Cingi C.Senk matbacılık. 2008. 1.baskı. p.409-412.
C2. De Lacure M.D.,Rekonstrüktif baş ve Boyun Cerrahisi: Çevirmen: Meriç A, Kahya V, Gedikli O. in: Lee K.J. Essential Otolaryngology. 9. baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2010.p:882-896. (2010 revizyonu)
C3. Hafız G. Meric Teker A. Kulak Burun Boğaz Ameliyatlarında güçlendirilmiş enstrümanların yeri. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında İleri Teknoloji.  Editör: Ergin NT. Amerikan Hastanesi Yayınları No:20. İstanbul: Altan Basım Ltd. 2011. p:148-157.
C4. Tuğrul S, Doğan R, Meriç A. Oral kavite ve orofarenks tümörleri. KBB Enfeksiyonları. Editör: Murat Toprak. Selen Yayıncılık.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Kayhan T, Ergez E, Hatipoglu A, Meriç A, Gedikli O, Yigit O, Babalioglu M, Sezgin B. Efüzyonlu otitis medialı çocuklarda alerjik rinit görülme sıklığı. Kulak Burun Boğaz Ihtis derg 2002; 9(3): 184-7.
D2. Teker AM, Altun H, Korkut AY, Gedikli O. Alerjik rinitli hastalarda spesifik immunoterapi süresinin sonuçlara etkisi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005; 7(2): 70-6.
D3. Teker AM, Altun H, Ceran M, Korkut AY, Gedikli O. Çok büyük bir antrakoanal polip olgusu. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2005; 3 (3): 169-71.
D4. Korkut AY, Aktas E, Teker AM, Eren SB, Somay A, Gedikli O. Tiroid kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanısal değeri. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005; 7(2): 84-7.
D5. Korkut AY, Teker AM, Gedikli O, Aktas E, Eren SB, Askiner O. İnverted papilloma tedavisinde transnazal endoskopik yaklaşım. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005; 7(3): 115-8.
D6. Teker AM, Ceran M, Korkut AY, Aşkıner O, Gedikli O. Eksternal dakriyosistorinostomi sonrası gelişen rekürren epiforada revizyon endoskopik dakriyosistorinostomi.  Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2005; 7(3): 124-8.
D7. Gedikli O, Teker AM, Altun H. Alerjik rinitte septuma yaklaşım.Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006; 2(6): 41-3.
D8. Teker AM, Korkut AY, Eren SB, Gedikli O, Ceran M. Bonsement ile kemik zincir rekonstrüksiyonu sonuçlarımız. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2006; 8(1-3): 17-20.
D9. Gedikli O, Korkut AY, Teker AM, Eren SB. Alar kartilaj sefalik rezeksiyonları. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2006; 8(1-3): 29-37.
D10. Altun H,  Teker AM, Ceran M,  Gedikli O.  Ectopik molar tooth in maksillary  sinus. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007; 17(4): 237-8.
D11. Aksoy İR, Büyükkahraman G, Teker AM, Korkut AY, Gedikli O. Stapedotomi  sonrası yüksek frekans odyometrik değişiklikler. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2007; 9(1-3):19-21.
D12. Aksoy İR, Koç N, Teker AM, Korkut AY, Gedikli O. Nadir yerleşimli iki  pleomorfik adenoma olgusu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2007; 9(1-3):33- 5.
D13. Korkut AY, Teker AM, Eren SB, Gedikli O. Maling otitis externa. Kulak Burun  Boğaz Klinikleri 2007; 9(1-3):36-9.
D14. Altun H, Teker AM, Ceran M, Gedikli O. Endoscopic approach in patients with choanal polyps. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(2):74-8.
D15. Hafız G, Teker AM. Maksillofasiyal Kırıklarda Biyomekanik Prensipler ve İyileşme. Klinikleri J E.N.T.- Special Topics 2008; 1(4): 17-23.
D16. Hafız G, Teker AM. Yeni Cerrahi Teknikler ve Enstrümanların Riskleri. Türkiye Klinikleri J E.N.T.- Special Topics 2009; 2(1): 78-82.
D17. Sürmen N, Korkut AY, Meriç A, Kahya V, Gedikli O. Our results with respect to uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010; 20(1): 33-7.
D18. Korkut AY, Meriç A, Yücepur C, Kahya V, Gedikli O. Allerjik Rinitte  Sublingual ve  Subkutan İmmünoterapi Güvenilirliğinin ve Etkinliğinin Karşılaştırılması. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2009;7(1-2-3): 103 -106.
D19. Hafız G, Meriç A. Baş-Boyun Kanseri Tedavisinde Lazer Cerrahisinin Yeri. Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2010;3(1):57-61.
D20. Sayın İ, Bişkin S, Çakabay TT, Yazıcı ZM, Meriç A, Kayhan FT. Tüberküloz Lenfadenitleri. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):1-7.
D21. Yenigun A, Meric A, Baser E, Yasar H, Ozkul M.H, Verim A. Fronto-orbital Pyomucocele. Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry. 2011, 2-3.
D22. Dogan R, Selahattin S, Meriç Hafız A. Boğaz ağrısı. Klinik Gelişim Dergisi 2012;25:57-62.
D23. Dogan R, Selahattin S, Meriç Hafız A. Tiroid kitleleri. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2013;5(3):21-27.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Ergez E, Gedikli O, Teker C, Meriç A. Alerjik rinitli hastalarda spesifik immünoterapi sonuçlarımız. 66pp. Oral presentation, 2.KBB’da Alerjik Hastalıklar Kongresi; Ekim 4-8, 2000/  Çeşme-İzmir / Türkiye
E2. Ergez E, Gedikli O, Teker C, Meriç A. Alerjik rinitli hastalarda deri testi sonuçlarımız. Oral presentation, 2.KBB’da Alerjik Hastalıklar Kongresi; Ekim  4-8, 2000/ Çeşme-İzmir / Türkiye 
E3. Gedikli O, Teker C, Meriç A. Alerjik ve nonalerjik perennial rinitte alt konka hipertrofilerine güncel yaklaşım. 65pp. Oral presentation, 2.KBB’da Alerjik Hastalıklar Kongresi; Ekim  4-8, 2000/  Çeşme-İzmir / Türkiye
E4. Gedikli O, Ergez E, Teker C, Meriç A, Eren SB, Aksoy İR. İmmünoterapi uygulanan hastalarda lokal ve sistemik reaksiyonlar. 64pp. Poster presentation, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi; Eylül 22-26, 2001/ Belek-Antalya/ Türkiye
E5. Teker AM, Teker C, Eren SB, Dincer Y, Gedikli O. Mastoidektomi uygulanan ve uygulanmayan kronik otitis medialı hastalarda timpanoplasti sonuçlarımız. 64 pp. Poster presentation, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi; Eylül 22-26, 2001/ Belek-Antalya/ Türkiye
E6. Korkut AY, Aktas E, Eren SB, Teker AM, Askiner O, Gedikli O. Ektopik tiroid olgusu. 123pp. Poster presentation; 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21-26, 2005/ Belek- Antalya/ Türkiye
E7. Teker AM, Altun H, Ceran M, Gedikli O.  Larenks kanseri tedavisi ve sonuçlarımız. 158pp. Poster presentation; 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Mayıs 21-26, 2005/ Belek- Antalya/ Türkiye 
E8. Teker AM, Korkut AY, Askiner O, Kahya V, Gedikli O. Tonsillektomide soğuk diseksiyon ve termal welding yönteminin karşılaştırılması. 149pp. Poster presentation; Uludağ 2006 KBB Günleri, Adenoid ve Tonsil Hastalıkları;  Mart 2-5, 2006/ Uludağ-Bursa / Türkiye
E9. Teker AM, Korkut Y, Yıldırım Y, Gedikli O. Parsiyel Parotidektomide U Flep Yaklaşımı. 26pp. Sözlü Sunum; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  8-12, 2008/ Antalya/ Türkiye
E10. Teker AM, Korkut Y, Gedikli O, Yıldırım Y. Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız. 34pp. Sözlü Sunum; 30.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  8-12, 2008/ Antalya/ Türkiye
E11. Meriç A, Gedikli O, Korkut A, Yıldırım Y, Kahya V, Simsek A, Somay A, Özbek E. Sigaranın Ağız Mukozasında İnos, p65 NFKB ve p38 MAPK Ekspresyonuna Etkisi. 29pp. Sözlü Sunum; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Türkiye
E12. Dogan R, Meriç A, Korkut A, Gedikli O, Su O, Cinkaya A, Ongun N, Davutoglu C, Demirkesen C. BP-98. Pemfigus Vulgariste Deri, Üst Solunum Yolu ve Üst Gastrointestinal Mukoza Tutulumun Birlikteliği. Poster presentation; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Türkiye
E13. Meriç A, Kahya V, Korkut A, Yıldırım Y, Gedikli O. Travma Sonrası Rinoplasti Olgu Sunumu: Ampute Burun Tipi. BP-99. Poster presentation; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Türkiye
E14. Doğan R, Korkut A, Meriç A, Gedikli O, Eren S. Pretrakeal Lokalizasyonda Bulunan Triglossal Kist. BP-103. Poster presentation; 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Türkiye
E15. Yıldırım Y, Kahya V, Meriç A, Yücepur C, Koçak İ, Doğan R. Ofis ortamında kolay bir uygulama yağ miringoplasti. EP-162. Poster presentation; 32.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  27-31 , 2010/ Antalya/ Türkiye
E16. Kahya V, Meriç A, Gedikli O, Arınç V, Somay A, Korkut AY, Doğan R. Standardize edilmiş nar ekstresinin sıçnlardaki rastgele deri flebinin sağkalımına olası etkisinin araştırılması. SS-011. Sözlü Sunum; 32. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim  27- 31, 2010/ Kemer-Antalya/ Türkiye
E17. Tuğrul S, Doğan R, Şentürk E, Eren SB, Meriç A, Özturan O (2014). Septoplasti sonrası nazal irrigasyonda düşük basınç yüksek volümlü salin + Flutikazon propionat kombinasyonu kullanımı. Sözlü Bildiri: 1127727. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs  22-25 , 2014/ Antalya/ Türkiye
E18. Eren SB, Koçak İ, Doğan R, Tuğrul S, Hafız Meriç A, Özturan O.  Alt konkanın total larenjektomi sonrası nazal dekonjestan uygulamasına fizyolojik cevabı.Sözlü Bildiri: 1127703. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım  2-6 , 2013/ Antalya/ Türkiye
E19. Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Hafız Meriç A, Özturan O. Pediatrik akut sinüzit tedavisinde düşük basınçlı yüksek volümlü salin + Flutikazon propionat kombinasyonu kullanımı.  Sözlü Bildiri: 1127728. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs  22-25 , 2014/ Antalya/ Türkiye
E20. Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Hafız A, Pektaş A,Özturan O. Dekspantenol’ün amikasin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi. Sözlü Bildiri: 1127720  III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Mayıs  1-4 , 2014/ Antalya/ Türkiye 
E21. Doğan R, Hafız A, Gedik Ö, Tuğrul S, Eren SB, Özturan O (2014). Deneysel olarak medikal adrenalektomi oluşturulan sıçanlarda oluşan steroid eksikliğinin işitme fonksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri: 1127721. III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Mayıs 1-4 , 2014/ Antalya/ Türkiye  
E22. Doğan R, Meriç A, Tuğrul S, Özturan O, Keskin S, Koçyiğit A. Baş ve boyun tümörleri için benign malign ayrımında oksidatif stres parametreleri biomarker olarak kullanılabilir mi? SS-2081. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım , 2015/ Antalya/ Türkiye
  

F- Konuşmalar:
1. KBB’de Deneysel Hayvan Çalışmaları. Panelist. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi 8-9 Nisan 2011, Girne-Kıbrıs
2. Tiroid Cerrahisi Paneli. Panelist. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi 20-23 Eylül 2012, Girne-Kıbrıs
3. Tiroidektomi Canlı Cerrahi Workshop. Cerrahi Gözüyle. Panelist. 13 Nisan 2013, Samatya-İstanbul
4. Tiroid Hastalıklarında Tanı Kursu. Konuşmacı. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 5. Kongresi 19-22 Eylül 2012, Girne-Kıbrıs 
5. Tiroid Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım Paneli. Panelist. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım , 2013, Antalya- Türkiye
6. Improving Voice Outcomes After Thyroid Surgery. Konuşmacı. 10th Congress of The European Laryngological Society 9-12 April 2014, Antalya- Türkiye
7. Nasıl Yapıyorum: Tiroid Paneli . Panelist. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi 10-13 Eylül 2015, Sapanca-Sakarya
8. Baş Boyun Kanserlerinde Görüntüleme Yöntemleri. Baş Boyun Kanserlerinde Güncel Yaklaşımlar 6 Şubat 2016, İstanbul
9. Tiroid Patolojileri Paneli. Panelist. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi 22-25 Eylül 2016,S apanca-Sakarya

 

H- Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makalelere  Atıflar:
Prospective, randomized, controlled clinical trial of Ankaferd Blood Stopper in patients with acute anterior epistaxis
AM Teker, AY Korkut, V Kahya, O Gedikli
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 267 (9), 1377-1381 80
2010

Prospective, controlled clinical trial of Ankaferd Blood Stopper in children undergoing tonsillectomy
AM Teker, AY Korkut, O Gedikli, V Kahya
International journal of pediatric otorhinolaryngology 73 (12), 1742-1745 74
2009

A comparison of endonasal with external dacryocystorhinostomy in revision cases
AY Korkut, AM Teker, M Ozsutcu, O Askiner, O Gedikli
European archives of oto-rhino-laryngology 268 (3), 377-381 29
2011

A randomised prospective trial of trans-septal suturing using a novel device versus nasal packing for septoplasty
AY Korkut, AM Teker, SB Eren, O Gedikli, Ö Askiner
Rhinology 48 (2), 179 26
2010

Surgical outcomes of primary and revision endoscopic dacryocystorhinostomy
AY Korkut, AM Teker, MZ Yazici, V Kahya, O Gedikli, FT Kayhan
Journal of Craniofacial Surgery 21 (6), 1706-1708    18
2010

Reduction of cisplatin ototoxicity in rats by oral administration of pomegranate extract
ZM Yazici, A Meric, A Midi, YV Arınc, V Kahya, G Hafız
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 269 (1), 45-52    16
2012

Effect of pharyngeal packing during nasal surgery on postoperative nausea and vomiting
AY Korkut, K Erkalp, V Erden, AM Teker, A Demirel, O Gedikli, L Saidoglu
Otolaryngology-Head and Neck Surgery 143 (6), 831-836    15
2010

Pharyngeal packing is a predisposing factor for postoperative aphthous stomatitis in nasal surgery
K Erkalp, YA Korkut, A Meric, V Kahya, O Gedikli, OK Su, L Saitoglu
Otolaryngology—Head and Neck Surgery 142 (5), 672-676    15
2010

Septal perforation repair: mucosal regeneration technique
A Yenigun, A Meric, A Verim, B Ozucer, H Yasar, MH Ozkul
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 269 (12), 2505-2510    12
2012

Antioxidant effect of pomegranate extract in reducing acute inflammation due to myringotomy
V Kahya, A Meric, M Yazici, M Yuksel, A Midi, O Gedikli
The Journal of Laryngology & Otology 125 (04), 370-375    12
2011

Upper airway tract and upper gastrointestinal tract involvement in patients with pemphigus vulgaris
O Su, N Onsun, AM Teker, A Cinkaya, AY Korkut, S Seremet, C Davutoglu, ...
European Journal of Dermatology 20 (6), 792-796    12
2010

The incidence of allergic rhinitis in children with otitis media with effusion
FT Kayhan, E Ergez, A Hatipoğlu, A Meriç, O Gedikli, O Yiğit, ...
Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat 9 ...    11
2001

Diode laser-assisted endoscopic dacryocystorhinostomy: a comparison of three different combinations of adjunctive procedures
R Dogan, A Meric, M Ozsütcü, A Yenigun
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 270 (8), 2255-2261    10
2013

Autospreading spring flap technique for reconstruction of the middle vault
SB Eren, S Tugrul, B Ozucer, A Meric, O Ozturan
Aesthetic plastic surgery 38 (2), 322-328    8
2014

Laryngeal transplantation in the setting of cancer: a rat model
TZ Shipchandler, RR Lorenz, WT Lee, AM Teker, O Dan, M Strome
The Laryngoscope 118 (12), 2166-2171    8
2008

Comparison of Chondrocytes Produced from Adipose Tissue–Derived Stem Cells and Cartilage Tissue
A Meric, A Yenigun, VB Yenigun, R Dogan, O Ozturan
Journal of Craniofacial Surgery 24 (3), 830-833    5
2013

Unilateral osteotomies for external bony deviation
S Seneldir, AY Korkut, BU Coskun, AM Teker, O Gedikli, V Kahya
Journal of Craniofacial Surgery 21 (6), 1890-1893    5
2010

Minimally invasive cochlear implantation with mastoidal three-layer flap technique
T Ulug, AM Teker
ORL 71 (5), 292-298    5
2009

Olfactory function and nasal manifestations of Behçet's disease
B Veyseller, R Doğan, B Özücer, F Aksoy, A Meriç, Ö Su, O Özturan
Auris Nasus Larynx 41 (2), 185-189    4
2014

Chorda tympani nerve analysis with electron microscopy in chronic suppurative otitis media
AM Teker, O Gedikli, H Altun, AY Korkut, B Ahishali
Acta oto-laryngologica 130 (7), 859-864    4
2010

Radiology quiz case 1
AM Teker, RR Lorenz, WT Lee, SC Murthy
Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery 133 (9), 940-940    4
2007

The use of large volume low pressure nasal saline with fluticasone propionate for the treatment of pediatric acute rhinosinusitis
S Tugrul, R Dogan, SB Eren, A Meric, O Ozturan
International journal of pediatric otorhinolaryngology 78 (8), 1393-1399    3
2014

Evaluation of olfaction in patients with pemphigus vulgaris
A Meric, R Dogan, B Veyseller, O Su, B Ozucer, S Tugrul, O Ozturan
American journal of rhinology & allergy 28 (2), e90-e94    3
2014

Immunotherapy of established murine squamous cell carcinoma using fused dendritic-tumor cell hybrids
WT Lee, H Tamai, P Cohen, AM Teker, S Shu
Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery 134 (6), 608-613    3
2008

Does adrenaline spraying over thyroidectomy area reduce bleeding?
YE Ersoy, E Aysan, A Meric, H Kadioglu, MB Cengiz, S Bozkurt, N Memmi, ...
Int J Clin Exp Med 7 (1), 274-279    2
2014

The effect of corticosteroid against streptomycin ototoxicity
V Kinis, M Ozbay, S Bakir, E Sengul, E Yorgancilar, A Keles, U Alabalik, ...
Journal of Craniofacial Surgery 24 (5), 1726-1730    2
2013

Transcanalicular revision surgery for failed dacryocystorhinostomy
M Ozsutcu, A Yenigun, A Meric, B Ozucer, R Dogan, G Gulkilik, ...
Clin Ter 164 (6), e485-8    2
2013

Eustachian tube function following total laryngectomy
A Meric, R Dogan, V Kahya, SB Eren, F Yilmaz, O Ozturan
Journal of Craniofacial Surgery 23 (5), e502-e505    2
2012

Tuberculous lymphadenitis
I Sayın, S Bişkin, TT Cakabay, A Meriç, FT Kayhan
Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat 20 ...    2
2009

A prospective randomized blinded clinical trial: large‐volume nasal irrigation with fluticasone propionate in the early postoperative period following septoplasty
S Tugrul, R Dogan, E Senturk, SB Eren, A Meric, O Ozturan
International forum of allergy & rhinology 5 (7), 610-615    1
2015

RGB measurements as a novel objective diagnostic test for otitis media with effusion
S Tugrul, N Degirmenci, SB Eren, R Dogan, A Meric Hafiz, O Ozturan
Acta oto-laryngologica 135 (4), 342-347    1
2015

Pomegranate extract: a potential protector against aminoglycoside ototoxicity
V Kahya, B Ozucer, R Dogan, A Meric, M Yuksel, O Gedikli, O Ozturan
The Journal of Laryngology & Otology 128 (01), 43-48    1
2014

Impact of smoking on p65 nuclear factor κB, p38 mitogen-activated protein kinase, and inducible nitric oxide synthase expression levels in oral mucosa
A Meric, B Ozucer, O Gedikli, Y Yildirim, AY Korkut, V Kahya, SB Eren, ...
Journal of Craniofacial Surgery 23 (4), 970-973    1
2012

Efficacy of octyl-2-cyanoacrylate in type I tympanoplasty 
O Gedikli, SB Eren, V Kahya, AY Korkut, AM Teker, BU Coskun 
Journal of Craniofacial Surgery 22 (3), 1039-1041         1 
2011

Protective effect of pomegranate extract on cisplatin-induced ototoxicity
AM Teker, V Kahya, ZM Yazici, Y Meral, O Gedikli, G Hafız
Int. Adv. Otol. 6 (3), 380-385    1
2010

Our results with respect to uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome
N Sürmen, AY Korkut, A Meriç, V Kahya, O Gedikli
Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat 20 ...    1
2009

Regional spread of cutaneous squamous cell carcinoma of the face via facial vein tumor thrombus: a case report
AM Teker, RR Lorenz, WT Lee, A Hoschar
American journal of otolaryngology 29 (6), 423-425    1
2008

Middle Ear Recurrence in Nasopharyngeal Carcinoma: A Case Report
AY Korkut, AM Teker, V Kahya, O Gedikli, A Somay    1
2005