Tükürük Bezi Tümörleri Ciddi midir?

TÜKÜRÜK BEZİTükürük bezi tümörleri ciddi midir?

Tükürük bezi tümörlerinin çoğu iyi huyludur, yani kanser değildirler ve vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar. Bu tümörler neredeyse hiçbir zaman yaşamı tehdit etmez. Pleomorfik adenom, onkositomlar ve Warthin tümörleri gibi isimlerle bilinen birçok iyi huylu tükürük bezi tümörü türü vardır.